Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem URL: miamaria.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: "Projekty z Sercem Adam Zgliński", NIP 6691016632, ul. Piłsudskiego 28B/5 75-511 Koszalin, zwany dalej Sprzedawcą lub Operatorem
 • Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupującego w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Kupującym jest każda osoba mogąca być klientem, konsumentem, użytkownikiem sklepu internetowego, osobą przesyłającą dane osobowe poprzez formularze w Serwisie, osobą przesyłającą swoje dane osobowe do Sprzedawcy, osobą dokonującą zakupu w Serwisie, lub podmiotem zawierającym umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@miamaria.pl
 • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”)
  • Poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora Shoper.pl

4. Prawa Kupującego i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W szczególnych przypadkach Sprzedawca zachowuje prawo do przekazywania danych osobowych Kupującego innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Kupującym umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Sprzedawcy. Dotyczy to takich grup odbiorców: kurierzy, doręczyciele, listonosze, operatorzy przetwarzania płatności w tym Autopay S.A.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.


Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy:

 • dostępu do danych osobowych dotyczących Kupującego,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.


Kupującemu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Kupującego interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Na działania Sprzedawcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.


W stosunku do Kupującego mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Sprzedawcy

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.


Operator korzysta z piksela Facebooka oraz API konwersji. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.


Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych

8. Polityka Prywatności Newslettera

Operator, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług oraz dostosowania ich do potrzeb Użytkowników, korzysta z usług firmy edrone sp.z.o.o. W związku z tym, Operator przekazuje dane analityczne, które obejmują adresy IP, adresy e-mail, imię, nazwisko oraz informacje o zakupionych lub wyświetlanych produktach. Przekazywanie tych danych odbywa się w czasie rzeczywistym oraz w momencie dokonywania zakupu lub zapisu do newslettera.

Dane te są wykorzystywane przez firmę edrone sp.z.o.o. w celu realizacji automatyzacji marketingu oraz prowadzenia kampanii newsletterowych. Działania te pozwalają na dostarczanie spersonalizowanych treści, dostosowanych do indywidualnych preferencji i zachowań Użytkowników.

Operator zapewnia, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Dane Użytkowników są chronione przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą czy nieuprawnioną modyfikacją.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. Ponadto, ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Korzystając z usług Operatora oraz subskrybując newsletter, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

9. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:
Android
Safari (iOS)
Windows Phone

11. Pełna lista podmiotów, za pośrednictwem których Operator może dokonywać przetwarzania powierzonych danych osobowych użytkowników w toku korzystania z serwisu:

 • Autopay SA
 • edrone sp.z.o.o.
Inni kupili również:
Grawer na medaliku
Grawer na medaliku

20,00 zł

szt.
Opakowanie na Bierzmowanie
Opakowanie na Bierzmowanie

0,00 zł

szt.
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier IV
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier IV

149,00 zł

szt.
Naszyjnik z małym Cudownym Medalikem
Naszyjnik z małym Cudownym Medalikem

59,00 zł

szt.
Kartka na Komunię Świętą
Kartka na Komunię Świętą

7,00 zł

szt.
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier III
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier III

159,00 zł

szt.
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier V
Różaniec (Mia Maria) Alba Mulier V

149,00 zł

Cena regularna:

189,00 zł

Cena poza kompletem: 189,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium